Avasi Horizont Helyi Közösség

CLLD - közösségfejlesztési programok Miskolcon


A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívást tett közzé. A felhívásra az Avasi Horizont Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (továbbiakban: HACS) a Avasi Horizont Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia című Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében, TOP-7.1.1-16-2016-00001 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2017. augusztus 1. napon hozott döntésével támogatásban részesített. A fejlesztések, elképzelések és programok megvalósítására 550.000.000.- Ft keretösszeg áll rendelkezésre. A támogatási intenzitás 100%. A projekt befejezésének tervezett időpontja 2021. február 28. napja. A cél az, hogy Miskolcon a helyi közösségszervezés, és a kulturális és közösségi terek fejlesztése minél több városi szereplő közreműködésével valósuljon meg.

A program keretében Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala került kijelölésre, mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet. A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége, munkáját 2017. októberében kezdte meg a program keretein belül. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok elérését biztosítja, a pályázókat tanácsokkal, információkkal segíti, de semmilyen formában nem vesz részt támogatási kérelem írásában. Az ügyfelek tájékoztatásának érdekében ügyfélszolgálatot működtetünk Miskolcon az Ady Endre Művelődési Házban, ahová kérdés esetén bizalommal fordulhatnak a potenciális jelöltek a munkaszervezeti tagok felé ügyfélfogadási időben.Tisztelt pályázók, kedves miskolciak!

Hosszú évek kemény munkájának köszönhetően Miskolc ismét az ország legdinamikusabban fejlődő városainak sorába lépett. A város infrastruktúrájának, gazdaságának, turizmusának, sportéletének fejlesztése mellett a Miskolc lüktetését adó civil szervezetek támogatása sem maradhat el. Ezért nagyon örülök annak, hogy városunkban megalakult az Avasi és a Diósgyőri Horizont Helyi Közösség, és mindkét szerveződés sikeresen pályázott. Biztos vagyok abban, hogy a miskolciak ismét megmutatják az országnak, hogy összefogással nagy dolgokra képesek. Eredményes pályázást, jó munkát kívánok! Együtt erősebbek vagyunk!
Dr. Kriza Ákos
polgármester
HACS elnök

Személyes ügyfélszolgálat:

  Ügyfélfogadás helyszíne: MMJV Polgármesteri Hivatala
  Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
  Nyitvatartás:
  • Hétfő: 12:30-16:30
  • Szerda: 8:00-12:00
  • Péntek: 8:00-12:00
  E-mail: info.avas-clld@miskolc.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:


Hétfőtől péntekig 9:00-tól 15:00-ig időpontban a megadott telefonszámon.
Telefonszám: + 36 70 881 2337


  • Meghívó (szakmai borverseny) Miskolc város bora verseny
  • Meghívó (szakmai borverseny) Miskolczi BB Bükki Borok Kódexe
  • Meghívó Szentgyőrgy Hegyi Mulatságok
  • Meghívó Zene az Avas Macskakövein
  • MEGHÍVÓ - Lakossági fórum a CLLD programról Miskolcon az Avas horizonton

  • MEGHÍVÓ - Lakossági fórum a megjelent helyi felhívásokkal kapcsolatban


   Módosult a "Szépkorúak számára szervezett kulturális és közösségi nagyrendezvények támogatása" című, TOP-7.1.1-16-H-001-2 kódszámú felhívás az alábbiak szerint:
   1.) A helyi felhívás 4.3.1. pont, a helyi támogatási kérelmek benyújtási határideje 2018. október 31. napjáról, 2018. november 7. napjára módosult.
   2.) A helyi felhívás 5.5 pontjában, a projektelőkészítés költségei kibővült az "akcióterületi terv, egyéb, a felhívásban kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum" elszámolható költséggel.  • Módosult a "A Zöldfelület fejlesztés, kertgondozás támogatása című" című, TOP-7.1.1-16-H-001-8 kódszámú helyi felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre c.fejezet II pontja.
   II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek költségkategórián belül az Építéshez kapcsolódó költségek költségtípus feltüntetésre került   Közlemény. 2019.07.10
   Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy az Avasi Horizont Helyi Közösség – Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája módosításra került, melyet az Irányító Hatóság 2019. július 1. napján jóváhagyott. A módosított HKFS innen letölthető, valamint a „Dokumentumok” menüpontban is megtalálható.   Közlemény. 2019.07.12

   Az Avasi Horizont Helyi Közösség honlapján megjelentek az alábbi helyi felhívások:

   Felhívás címe: Az időskori aktivitást elősegítő egészségmegőrző infrastrukturális fejlesztések támogatása
   Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-001-3

   Felhívás címe: Közösségi terekben megvalósuló programok támogatása, civil szervezetek hálózatépítésének, együttműködésének fejlesztése Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-001-5

   Felhívás címe: Lakótelepi környezetben megvalósuló szabadtéri közösségi terek létrehozásának támogatása
   Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-001-6   Közlemény. 2019.08.09

   Az Avasi Horizont Helyi Közösség honlapján megjelentek az alábbi helyi felhívások:

   Felhívás címe: A városrész kulturális intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése
   Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-001-10


Mi a CLLD program célja?

Helyi akciócsoportok megalakításának segítségével a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, amellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához.

Mikor jelennek meg felhívások a honlapon?

A felhívások 2018 első félévétől kezdve folyamatosan jelennek meg a honlapon a pályázat menüpont alatt.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

A pályázati felhívás 4. pontja meghatározza a támogatási igénylők körét.

Kihez fordulhatok segítségért amennyiben kérdésem van a programmal kapcsolatban?

A helyi akciócsoport munkaszervezete segíti a támogatást igénylőket, viszont a támogatási kérelmek összeállításában részt nem vehetnek. Kérdés esetén bátran keress minket az info@avasclld.hu e-mail címen.

Meddig tart Miskolcon a CLLD projekt?

Miskolcon a program előre láthatóan 2021. február 28. napjáig fog tartani, amely idő alatt a munkaszervezeti tagok készséggel állnak a pályázók segítségére.

Top